NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK


Ruža Veselčić – Šijaković, oec.

Tel.: 032/550-946
Mob.: 099/204 41 38
E-mail: opcina.tovarnik1@vu.t-com.hr

Načelnica općine zastupa Općinu i nositeljica je izvršne vlasti Općine. Odgovorna je za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njenom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Načelnica o svom radu izvještava Općinsko vijeće dva (2) puta godišnje i to najkasnije do 30. travnja tekuće godine za drugo polugodište protekle godine i do 15. rujna za prvo polugodište tekuće godine.

 

Izvješća o radu načelnice

Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnice Općine Tovarnik za razdoblje od 01.07.2017. – 31.12.2017. g.

Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnice Općine Tovarnik za razdoblje 01.01.2017. – 30.06.2017. g.

Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnice Općine Tovarnik za razdoblje 01.07.2016. – 31.12.2016. g.

Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnice Općine Tovarnik za razdoblje od 01.01.2016. – 30.06.2016. g.

 

 

ZAMJENIK NAČELNICE OPĆINE TOVARNIK

Jasmin Budinski, ing. prometa

Tel.: 032/524-931

Mob.: 099 807 61 10

E-mail: zamjenik.tovarnik@gmail.com

Načelnica općine, sukladno Zakonu o lokalnoj samoupravi, ima jednog zamjenika. Zamjenik načelnice bira se na način propisan Zakonom o lokalnim izborima. Ako je načelnica općine duže vrijeme spriječena ili odsutna, u obavljanju njene dužnosti zamjenjuje ju njen zamjenik.

Obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga, načelnica općine može povjeriti zamjeniku, koji je, u njihovu obavljanju, dužan pridržavati se uputa načelnice. Povjeravanjem poslova zamjeniku, načelnica ne prestaje biti odgovorna za njihovo obavljanje.

 

REGISTAR ODLUKA NAČELNICE

DATUMDOKUMENTDONEŠENO
17.1.20191. Godišnji plan raspisivanja natječaja za udruge 2019
1.2.Ogledni_obrazac_za_godisnji_plan_natjecaja_2019
Načelnica
26.1.2018.Naredba o sterilizaciji pasa i mačakaNačelnica
2.1.2018.Plan prijema u službu 2018Načelnica
2.1.2018.Plan prijema u službu 2018 - tablicaNačelnica