NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK


Ruža Veselčić – Šijaković, oec.

Tel.: 032/550-946
Mob.: 099/204 41 38
E-mail: opcina.tovarnik1@vu.t-com.hr

Načelnica općine zastupa Općinu i nositeljica je izvršne vlasti Općine. Odgovorna je za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njenom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Načelnica o svom radu izvještava Općinsko vijeće dva (2) puta godišnje i to najkasnije do 30. travnja tekuće godine za drugo polugodište protekle godine i do 15. rujna za prvo polugodište tekuće godine.

 

Izvješća o radu načelnice

Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnice Općine Tovarnik za razdoblje od 01.07.2017. – 31.12.2017. g.

Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnice Općine Tovarnik za razdoblje 01.01.2017. – 30.06.2017. g.

Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnice Općine Tovarnik za razdoblje 01.07.2016. – 31.12.2016. g.

Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnice Općine Tovarnik za razdoblje od 01.01.2016. – 30.06.2016. g.

 

 

ZAMJENIK NAČELNICE OPĆINE TOVARNIK

Jasmin Budinski, ing. prometa

Tel.: 032/524-931

Mob.: 099 807 61 10

E-mail: zamjenik.tovarnik@gmail.com

Načelnica općine, sukladno Zakonu o lokalnoj samoupravi, ima jednog zamjenika. Zamjenik načelnice bira se na način propisan Zakonom o lokalnim izborima. Ako je načelnica općine duže vrijeme spriječena ili odsutna, u obavljanju njene dužnosti zamjenjuje ju njen zamjenik.

Obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga, načelnica općine može povjeriti zamjeniku, koji je, u njihovu obavljanju, dužan pridržavati se uputa načelnice. Povjeravanjem poslova zamjeniku, načelnica ne prestaje biti odgovorna za njihovo obavljanje.