Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik


Elizabeta Širić, dipl. iur.

Tel.: 032/550-947
E-mail: opcinatovarnik@gmail.com

Zbog rodiljnog dopusta pročelnice dužnost trenutno obavlja Katarina Mađarević, mag. iur.

Jedinstveni upravni odjel Općine Tovarnik obavlja stručne, opće, administrativno tehničke i druge poslove za potrebe općinskog vijeća, načelnika i njihovih radnih tijela, poslove iz samoupravnog djelokruga Općine određene zakonom i drugim propisima, posebice iz područja društvenih, komunalnih, gospodarskih i drugih djelatnosti od važnosti za razvitak Općine, poslove iz područja financija, računovodstva, stručno administrativne, savjetodavne i tehničke poslovi bitne za rad općinskih tijela, te poslove državne uprave koji su prenijeti na Općinu Tovarnik.

 

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik

Zlatko Grbešić

Umirovljen 31.12.2018.  Posao obavlja Blaženka Šaravanja
Referent za komunalne poslove

Tel.: 032/524-930
E-mail: opcinatovarnik@tovarnik.tcloud.hr

Ika Marukić

Referentica za računovodstvo i financije

Tel.: 032/524-024
Fax.: 032/524-022
Mob.: 099/269 36 34
E-mail: ika.marukic@opcina-tovarnik.hr

Mirjana Matizović

Referentica za administrativne poslove

Tel.: 032/524-023
Fax.: 032/524-022
Mob.: 099/269 36 32
E-mail: opcina.tovatnik@vu.t-com.hr

 

DOKUMENTI

zaštita osobnih podataka

Odluka o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu JUO i sistematizacije radnih mjesta

Odluka o izmjenama sistematizacije radnih mjesta Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik od 03.03.2015. g.

Pravilnik o unutarnjem redu JUO Općine Tovarnik

 

Odluka o izmjeni Pravilnika o plaćama, naknadama plaće, materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika Općine Tovarnik

Pravilnik o plaćama, naknadama plaće, materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika Općine Tovarnik

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tovarnik

Odluka o koeficijentu za obračun plaće službenika JUO Općine Tovarnik