Jedinstveni upravni odjel

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik


Elizabeta Širić, dipl. iur.

Tel.: 032/550-947
E-mail: opcinatovarnik@gmail.com

Zbog rodiljnog dopusta pročelnice dužnost trenutno obavlja Katarina Mađarević, mag. iur.

Jedinstveni upravni odjel Općine Tovarnik obavlja stručne, opće, administrativno tehničke i druge poslove za potrebe općinskog vijeća, načelnika i njihovih radnih tijela, poslove iz samoupravnog djelokruga Općine određene zakonom i drugim propisima, posebice iz područja društvenih, komunalnih, gospodarskih i drugih djelatnosti od važnosti za razvitak Općine, poslove iz područja financija, računovodstva, stručno administrativne, savjetodavne i tehničke poslovi bitne za rad općinskih tijela, te poslove državne uprave koji su prenijeti na Općinu Tovarnik.

 

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik

Ivan Ivanković

Referent za komunalne poslove

Tel.: 032/524-930
E-mail: opcinatovarnik@tovarnik.tcloud.hr

Ika Marukić

Referentica za računovodstvo i financije

Tel.: 032/524-024
Fax.: 032/524-022
Mob.: 099/269 36 34
E-mail: ika.marukic@opcina-tovarnik.hr

Mirjana Matizović

Referentica za administrativne poslove

Tel.: 032/524-023
Fax.: 032/524-022
Mob.: 099/269 36 32
E-mail: opcina.tovatnik@vu.t-com.hr

 

DOKUMENTI

zaštita osobnih podataka

Odluka o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu JUO i sistematizacije radnih mjesta

Odluka o izmjenama sistematizacije radnih mjesta Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik od 03.03.2015. g.

Pravilnik o unutarnjem redu JUO Općine Tovarnik

 

Odluka o izmjeni Pravilnika o plaćama, naknadama plaće, materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika Općine Tovarnik

Pravilnik o plaćama, naknadama plaće, materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika Općine Tovarnik

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tovarnik

Odluka o koeficijentu za obračun plaće službenika JUO Općine Tovarnik