Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) , tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu. Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.

Treće izmjene plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
Druge izmjene plana savjetovanja za 2017. g.
Prve izmjene plana savjetovanja za 2017. g.
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2017. g.

 

SAVJETOVANJA U TIJEKU

Prijedlog proračuna Općine Tovarnik za 2019. godinu sa projekcijama, 15. studenoga 2018.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com

Nacrt proračuna za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju za Proračun 2019. godine

 

DOKUMENTI ZA KOJE SU SAVJETOVANJA ZAVRŠENA

Prijedlozi Odluka za 9. sjednicu Općinskog vijeća, datum početka savjetovanja:

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, datum početka savjetovanja: 18.05.2018.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com, najkasnije do 04. lipnja 2018. g.

Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Tovarnik

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Tovarnik

PRILOG 1. Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja

PRILOG 2. Površine određene za zakup

PRILOG 3. Površine određene za prodaju

PRILOG 4. Površine određene za povrat


Prijedlozi Odluka za 8. sjednicu Općinskog vijeća, datum početka savjetovanja:

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com

Dnevni red 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Tovarnik

Prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tovarnik za 2018. g.

Izmjene i dopune Proračuna za 2018. g. – opći dio

Izmjene i dopune Proračuna za 2018. g. – posebni dio

Prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g.

Prve izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g.

Prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. g.

Prve izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g.

Prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018.

Prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu

Prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama socijalnog programa za 2018. g.

Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna za 2017. g.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2017. g. – opći dio

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2017. g. – organizacijska klasifikacija

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2017. g. – programska klasifikacija

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2017. g. – prema izvorima financiranja

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2017. g. – prema funkcijskoj klasifikaciji

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata

Prijedlog Odluke o imenovanju članova povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Tovarnik

Prijedlog Odluke o imenovanju članova povjerenstva za procedbu i praćenje Tovarničkog jesenskog festivala

Prijedlog Odluke o odustajanju od projektne dokumentacije Rekonstrukcija uličnog koridora ulice v. Ivana Burika i raskrižja s državnom cestom D-45 u Tovarniku

Rebalans proračuna za 2018. g., trajanje savjetovanja: 25.04.2018. - 25.05.2018.

Izvješće načelnice, datum početka savjetovanja:

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com.

Izvješće o radu načelnice Općine Tovarnik za razdoblje 01.07. – 31.12.2017. g.


Statutarna odluka, datum početka savjetovanja:

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com.

Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik


Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće namještenika Jedinstvenog upravnog odjela, datum početka savjetovanja:

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com.

Prijedlog odluke o koeficijentu za obračun plaće namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik


Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g., datum početka savjetovanja:

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com.

Prijedlog odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2017. g.


Izvješće o izvršenju programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g., datum početka savjetovanja:

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com.

Prijedlog odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2017. g.


Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tovarnik, datum početka savjetovanja:

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com.

Prijedlog odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tovarnik za 2018. g.


Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tovarnik za 2017. g., datum početka savjetovanja:

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com.

Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tovarnik za 2017. g.


Prijedlog Odluke o sufinanciranju kupnje prve nekretnine za stanovanje na području Općine Tovarnik, datum početka savjetovanja:

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com.

Prijedlog Odluke o sufinanciranju kupnje prve nekretnine za stanovanje na području Općine Tovarnik

Prijedlog proračuna Općine Tovarnik za 2018. g. i projekcija proračuna za 2019. - 2020. g., trajanje savjetovanja: 15.11.2017. - 14.12.2017.

Prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Tovarnik za 2017. g., trajanje savjetovanja: 15.11.2017. - 14.12.2017.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com, najkasnije do 14. prosinca 2017. godine.

Prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Tovarnik za 2017. g.

Prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Tovarnik za 2017. g. – obrazac za savjetovanje

Prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Tovarnik za 2017. g. – poziv za savjetovanje


Prijedlog drugih izmjena i dopuna programa uz proračuna Općine Tovarnik za 2017. g., trajanje savjetovanja: 15.11.2017. - 14.12.2017.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com, najkasnije do 14. prosinca 2017. godine.

Prijedlog drugih izmjena i dopuna plana razvojnih programa za 2017. – 2019. g.

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. g.

Druge izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture – tablični prikaz

Prijedlog drugih izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g.

Druge izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – tablični prikaz

Prijedlog drugih izmjena i dopuna programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Program utroška sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH – tablični prikaz

Prijedlog prvih izmjena Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. g.

Prijedlog prvih izmjena programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2017. g.

Prijedlog drugih izmjena programa javnih potreba u kulturi, športu i ostalih potreba civilnog društva Općine Tovarnik za 2017. g.

Prijedlog drugih izmjena socijalnog programa Općine Tovarnik za 2017. g.

Prijedlog drugih izmjena i dopuna programa uz proračun – poziv na savjetovanje

Prijedlog drugih izmjena i dopuna programa uz proračun – obrazac savjetovanja


Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2018. g., trajanje savjetovanja: 15.11.2017. - 14.12.2017.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com, najkasnije do 14. prosinca 2017. godine.

Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna za 2018. g.

Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2018. g. – poziv za sudjelovanje

Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2018. g. – obrazac za savjetovanjePrijedlog izmjena i dopuna programa potpora poljoprivredi za 2017. g., trajanje savjetovanja: 15.11.2017. - 14.12.2017.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com, najkasnije do 14. prosinca 2017. godine.

Prijedlog izmjena programa potpora poljoprivredi za 2017. g.

Prijedlog izmjena programa potpora poljoprivredi za 2017. g. – poziv na savjetovanje

Prijedlog izmjena i dopuna programa potpora poljoprivredi za 2017. g. – obrazac sudjelovanja


Prijedlog programa potpora poljoprivredi za 2018. g. i prijedlog programa poticanja poduzetništva za 2018. g., trajanje savjetovanja: 15.11.2017. - 14.12.2017.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com, najkasnije do 14. prosinca 2017. godine.

Prijedlog Programa poticanja poduzetništva za 2018. g.

Prijedlog programa potpora poljoprivredi za 2018. g.

Prijedlog programa potpora poljoprivredi za 2018. g. – poziv na savjetovanje

Programi potpora za 2018. g. – obrazac sudjelovanja


Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2017/2018., trajanje savjetovanja: 15.11.2017. - 14.12.2017.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com, najkasnije do 14. prosinca 2017. godine.

Prijedlog Odluke o stipendijama Općine Tovarnik za akademsku godinu 2017/2018.

Prijedlog Odluke o stipendijama Općine Tovarnik za akademsku godinu 2017/2018. – poziv na savjetovanje

Prijedlog odluke o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2017/2018. – obrazac sudjelovanja


Sustav civilne zaštite na području Općine Tovarnik, trajanje savjetovanja: 15.11.2017. - 14.12.2017.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com, najkasnije do 14. prosinca 2017. godine.

Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tovarnik u 2017.

Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tovarnik za 2018. g.

Prijedlog Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Tovarnik za period 2018. – 2021. g.

Poziv na savjetovanje – civilna zaštita

Obrazac sudjelovanja – civilna zaštita


Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, trajanje savjetovanja:

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com, najkasnije do 14. prosinca 2017. godine.

Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca


Prijedlog Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Tovarnik, trajanje savjetovanja:

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com, najkasnije do 14. prosinca 2017. godine.

Prijedlog Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Tovarnik


Nacrt Plana gospodarenja otpadom 2018. - 2024. - Općina Tovarnik, trajanje savjetovanja:

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com, najkasnije do 14. prosinca 2017. godine.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom 2018.-2024. – Općina Tovarnik


 

IZVJEŠĆA O PROVEDENIM SAVJETOVANJIMA

Izvješće o provedenim savjetovanjima u prvom tromjesečju 2017. g.

Izvješće o provedenim savjetovanjima u drugom tromjesečju 2017. g.

Izvješće o provedenim savjetovanjima u trećem tromjesečju 2017. g.