FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2017. g.

Financijski izvještaji Općine Tovarnik za razdoblje 01.01.2017.-.31.12.2017. g.

Bilješke uz financijska izvješća – 31.12.2017. g.

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2016. g.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2016. g.

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2016. g.

Bilanca za 2016. g.

Izvještaj o obvezama za 2016. g.