Financijska izvješća

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2020. g.

Na temelju članka 12. stavka 5. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) Načelnica Općine Tovarnik, dana 15.2.2021. (istoga dana kada je godišnji financijski izvještaj predan nadležnim tijelima) objavljuje godišnji financijski izvještaj za 2020. god. na propisanim obrascima kako slijedi:

Izvješće 1-12 mj.2020.g.Općina Tovarnik, objavljeno 15.02.2021.

Bilješke uz financijska izvješća _31.12.2020._092044, objavljeno 15.02.2021.

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2019. g.

Na temelju članka 12. stavka 5. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) Načelnica Općine Tovarnik, dana 17.2.2020. (istoga dana kada je godišnji financijski izvještaj predan nadležnim tijelima) objavljuje godišnji financijski izvještaj za 2019. god. na propisanim obrascima kako slijedi:

Izvješće od 1-12.2019.g Tovarnik, objavljeno 17.2.2020.

Bilješke-uz-financijska-izvješća-31.12.2019.g, objavljeno 17.2.2020.

Popis ugovornih obveza-dane-primljene bjanko zadužnice, objavljeno 17.2.2020.

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2018. g.

Financijski izvještaj Općine Tovarnik za 1.1.2018. -31.12.2018. g.

Općina Tovarnik – Financijsko izvješće za 2018 – bilješke

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2017. g.

Financijski izvještaji Općine Tovarnik za razdoblje 01.01.2017.-.31.12.2017. g.

Bilješke uz financijska izvješća – 31.12.2017. g.

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2016. g.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2016. g.

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2016. g.

Bilanca za 2016. g.

Izvještaj o obvezama za 2016. g.

Skip to content