Natječaji i javni pozivi

Natječaji i javni pozivi

POZIV NA PROVJERU ZNANJA ZA PROJEKT “centricom NET”

Povjerenstvo za provedbu oglasa poziva kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koja će se održati 09. SRPNJA 2020. godine (četvrtak) u 9:00 sati u općinskoj vijećnici u Tovarniku, A. G. Matoša 2. Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata kao i obavijest i upute kandidatima o …

POZIV NA PROVJERU ZNANJA ZA PROJEKT “centricom NET” Read More »

POTPORE PODUZETNICIMA

Općina Tovarnik objavljuje javne pozive za dodjelu potpora poduzetnicima s područja Općine za 2020. godinu. Tekst Javnog poziva za svaku pojedinu mjeru kao i obrasci nalaze se u prilogu. MJERA 1. POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA Novoosnovane tvrtke, Javni poziv 2020 Obrazac prijave Obrazac 2-IZJAVA-O-KORIŠTENIM-POTPORAMA-MALE-VRIJEDNOSTI Obrazac 3 MJERA 2. POTPORE ZA NABAVU OPREME I INVENTARA Nabavka opreme, …

POTPORE PODUZETNICIMA Read More »

OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE, PROJEKT CENTRICOM NET

Na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 ), pročelnica  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik  objavljuje               OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME ZA           …

OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE, PROJEKT CENTRICOM NET Read More »

OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE, PROJEKT ZAŽELI – FAZA 2

Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik raspisuje O G L A S za prijam službenika u službu Općine Tovarnik – Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik, na određeno vrijeme,  na radna mjesta:     1.referent – administrativni voditelj projekta „Zaželi“ …

OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE, PROJEKT ZAŽELI – FAZA 2 Read More »

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA, OTRESNICE

Općina Tovarnik objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Izgradnja poljskih puteva, otresnica u Tovarniku i Ilači, ev. broj JNRA-05/20. Poziv za dostavu ponuda i troškovnik nalaze se u prilogu. Poziv na dostavu ponuda, otresnice 2020. TROŠKOVNIK, otresnice 2020.

OGLAS ZA IMENOVANJE PROČELNIKA – POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Povjerenstvo za provedbu oglasa poziva kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koja će se održati 26. svibnja 2020. godine (utorak) u 9:00 sati u općinskoj vijećnici u Tovarniku, A. G. Matoša 2. Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata kao i obavijest i upute kandidatima o …

OGLAS ZA IMENOVANJE PROČELNIKA – POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA Read More »

Oglas za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

1 izvršitelj na određeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (zbog korištenja prava na rodiljni/roditeljski dopust). Na oglas mogu se ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljene su neutralno i odnose se na osobe obaju spolova. …

Oglas za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Read More »

Objava Zapisnika Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

Sa sjednice Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tovarnik održane 15.03.2020. u Hrvatskom domu u Ilači s početkom u 13,00 sati. Nazočni članovi povjerenstva: Franjo Ćuk, Davorin Kosanović, Ivana Katalenić, Katica Matić i Matej Stipanović. Ostali nazočni: predstavnici Općine Tovarnik i ostali zainteresirani za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu …

Objava Zapisnika Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Read More »

OGLAS ZA RADNO MJESTO KOMUNALNI DJELATNIK – OBAVIJEST

Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom. Kandidati se pozivaju na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pismenim testiranjem koje će se provesti u zgradi Općine Tovarnik, A. G. Matoša 2, Tovarnik u prostoriji Općinske vijećnice dana …

OGLAS ZA RADNO MJESTO KOMUNALNI DJELATNIK – OBAVIJEST Read More »

Skip to content