Natječaji i javni pozivi

Natječaji i javni pozivi

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Tovarnik na radno mjesto „ Viši referent za poljoprivredu i poslove poljoprivrednog redarstva“, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 ) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik raspisuje JAVNI NATJEČAJ  za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Tovarnik na radno mjesto „ Viši referent za poljoprivredu i poslove poljoprivrednog …

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Tovarnik na radno mjesto „ Viši referent za poljoprivredu i poslove poljoprivrednog redarstva“, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca Read More »

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Rekonstrukcija zgrade umirovljenika u Tovarniku A.G.Matoša 12 i 14

Općina Tovarnik objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Rekonstrukcija zgrade umirovljenika u Tovarniku A.G.Matoša 12 i 14, k.č.1556/1, k.o. Tovarnik, evidencijski broj nabave: JNRA-6/20 Poziv na dostavu ponuda i troškovnik, nalaze se u prilogu.   Poziv na dostavu ponuda zgrada umirovljenika TR-umirovljenici i zaželi tovarnik

POZIV NA DOSTAVU PONUDA, ASFALTIRANJE CESTE

Općina Tovarnik objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Sanacija – tehničko održavanje nerazvrstane ceste na području Općine Tovarnik, Ulica Ljudevita Gaja, k.č.br.2840., k.o. Ilača,  ev. broj JNRA-02/20. Poziv na dostavu ponuda i troškovnik nalaze se u prilogu. Poziv na dostavu ponuda TROSKOVNIK CESTA-LJ GAJA-2020-ponudbeni

Skip to content