Natječaji i javni pozivi

Natječaji i javni pozivi

Javni pozivi za dodjelu potpora poduzetnicima

Općina Tovarnik objavljuje Javne pozive za dodjelu potpora poduzetnicima s područja Općine Tovarnik za 2021. g. Tekst Javnog poziva za svaku pojedinu mjeru kao i obrasci, nalaze se u prilogu. Uz svaku mjeru potrebno je ispuniti po jedan obrazac 1.,2.,3., i Privolu.   privola 2021 obrazac 3 izjava poduzetnici 2021. obrazac 2 o korištenim potporama …

Javni pozivi za dodjelu potpora poduzetnicima Read More »

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Tovarnik

   OBAVIJEST                 o raspisanom Javnom natječaju za prodaju nekretnineu vlasništvu Općine Tovarnik                                Obaviještavaju se sve zainteresirane osobe da je Općina Tovarnik dana 05.02.2021. godine raspisala Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Tovarnik. Javni natječaj otvoren je 15 (petnaest) dana od dana objave te se ponude za prodaju nekretnina izloženih na prodaju …

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Tovarnik Read More »

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana u 2021. godini

(1) Načelnica Općine Tovarnik poziva udruge građana da se prijave na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana iz Proračuna Općine Tovarnik u 2021. godini (dalje u tekstu: Natječaj). (2) Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja: Prioriteno područje 1-projekti i programi udruga za rad u kulturi Prioriteno područje …

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana u 2021. godini Read More »

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

Obavještavamo studente s područja Općine Tovarnik da je dana 12. siječnja 2021. godine otvoren javni natječaj za podnošenje zamolbi za dodjelu stipendija Općine Tovarnik za akademsku godinu 2020/2021. Tekst natječaja i prijavni obrazac nalaze se u nastavku. ZAHTJEV ZA DODJELU STIPENDIJE STUDENTIMA JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA ZA 2021. GODINU

Skip to content