Općenito

Općenito

Tretiranje komaraca na području Općine Tovarnik

Obavijest o suzbijanju komaraca-aviotretman Dana 16. lipnja 2021g. u vremenu od 05:30 do 07:00h Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. vršiti će tretman suzbijanja komaraca iz zraka – aviotretman zelenog pojasa oko naselja Tovarnik i Ilača. Koristiti će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, koji su …

Tretiranje komaraca na području Općine Tovarnik Read More »

NATJEČAJ O PROVOĐENJU POSTUPKA UPISA DJECE U REDOVNE PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA PALČIĆ TOVARNIK  I KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU 2021./2022. GODINU

NATJEČAJ O PROVOĐENJU POSTUPKA UPISA DJECE U REDOVNE PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA PALČIĆ TOVARNIK  I KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU 2021./2022. GODINU (OD 17.5. 2021. GOD.  DO 28.5.2021. GOD.) 1. UPIS SE PROVODI ZA VRTIĆKI I JASLIČKI PROGRAM DV PALČIĆ TOVARNIK, DJECA OD NAVRŠENE 1 GODINE (DO 31.8. TEKUĆE GODINE) DO POLASKA U ŠKOLU. 2. UPIS …

NATJEČAJ O PROVOĐENJU POSTUPKA UPISA DJECE U REDOVNE PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA PALČIĆ TOVARNIK  I KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU 2021./2022. GODINU Read More »

USPJEŠNO ZAVRŠEN PROJEKT

Uspješno završen projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Tovarnik“ koji je sufinanciran sredstvima Europske unije u 85%-tnom iznosu. Projektom je izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište te pristupna cesta. Reciklažnim dvorištem mogu se besplatno koristiti svi mještani Općine Tovarnik koji su korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom) uz …

USPJEŠNO ZAVRŠEN PROJEKT Read More »

Skip to content