PROVEDBA PROJEKTA “ZAŽELI” NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK

PROVEDBA PROJEKTA “ZAŽELI” NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK

Na području Općine Tovarnik, aktivno se provodi program projekta Zaželi, (financiranog iz ESF EU, preko Ministarstva rada i socijalne skrbi) , koji je Općina Tovarnik započela potpisanim ugovorom od 01.12.2017. godine.

Od 01.02.2018. godine, 25 zaposlenica projekta Zaželi, započele su s redovitim posjećivanjem korisnika, te se kroz proteklu godinu dana dokazala velika važnost postojanja ovoga projekta. U okviru ovoga razdoblja, a shodno vrijednosti ugovorenog iznosa javne nabave, korisnicima se redovito mjesečno isporučuju ( projektom predviđene) higijenske potrepštine.

Također, zbog povoljnog odabira ponuditelja za isporuku higijenskih potrepština, stvorena je mogućnost povećanja broja korisnika, s predviđenih 140 na 163 korisnika, u oba naselja Općine ( Tovarnik i Ilača ).

Tijekom proteklih mjeseci realizirane su sve stavke projektnog proračuna, koje su navedene u okviru vremenskog plana provedbe:

  • zapošljavanje žena u nepovoljnom položaju
  • upisivanje korisnika na području Općine Tovarnik
  • održavanje javne tribine ( predstavljanje projekta)
  • nabava bicikala za 25 zaposlenih žena
  • nabava promo materijala
  • provođenje postupka javne nabave
  • redovna isporuka higijenskih potrepština
  • radni sastanci uz redovnu komunikaciju s partnerima u projektu (HZZ, CZSS Vukovar).

Plan projekta uključuje i edukaciju zaposlenih žena i to na kraju projektnog razdoblja, koja bi trebala započeti u veljači 2020. godine, a završiti s danom završetka provedbe projekta, 31.05.2020.

Uz redovnu komunikaciju s korisnicima, kao i kroz iskazano zadovoljstvo zaposlenih žena, provođenje projekta Zaželi je postiglo veliku važnost za stanovnike Općine Tovarnik, te kroz uspješnost provođenja i značenja, program projekta će se nastaviti kvalitetno provoditi do završetka ugovora.

Kako je važnost provedbe ovakvih projekata prepoznata kao velika potreba, te u budućnosti još i veća, zajednička želja kako korisnika, tako i zaposlenih žena jeste ista: da se ovakvi projekti provode kontinuirano, iz jednog ugovora u drugi, kako bi značaj provedbe bio potpun.

Leave a Comment

Skip to content