Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na dopunskim izborima članova Općinskog vijeća Općine Tovarnik iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Skip to content