Objava pravovaljane kandidacijske liste za dopunski izbor članova Općinskog vijeća Općine Tovarnik iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Skip to content