Kontakt

Kontakt obrazac

  Osnovne informacije

  Općina Tovarnik
  Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik
  opcinatovarnik@gmail.com
  Tel +385 32 524 023
  OIB: 38906942564
  IBAN: HR9423400091845900001

  SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
  Mirjana Matizović
  opcina.tovatnik@vu.t-com.hr
  tel: 032/524-023; faks: 032/524-022; mob: 099/269 36 32

  OSOBA ZA PRIJAVU NEPRAVILNOSTI I OSOBA ZA ZAŠTITU PODATAKA
  Ika Marukić
  ika.marukic@opcina-tovarnik.hr
  tel: 032/524-024; faks: 032/524-022; mob: 099/269 36 34

  Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7 do 15
  Rad sa strankama od ponedjeljka do petka od 9 do 12
  Pauza od 9:30 do 10:00

  Skip to content