Komunalne djelatnosti i zaštita okoliša

REGISTAR KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Registar komunalne infrastrukture Općine Tovarnik, 2019

PRIKUPLJANJE, OBRADA I DEPONIRANJE OTPADA

Koncesionar za odvoz otpada EKO-FLOR PLUS d.o.o.

Prijedlog odluke javne usluga prikupljanja otpada

Plan gospodarenja otpadom 2018. – 2024. – Općina Tovarnik

Ocjena o potrebi strateške procjne utjecaja Plana gospodarenja otpadom Općine Tovarnik za razdoblje 2018. – 2024

Odluka o davanju koncesije za odvoz otpada

Odluka o postavljanju i lokaciji zelenih otoka

NEPROPISNO ODBAČEN OTPAD

Na temelju članka 36. stavka. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom Načelnica Općine Tovarnik donosi Odluku o formiranju sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada.

Obrazac prijava nepropisno odbačenog otpada

Odluka o formiranju sustava zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Ugovor o privremenom korištenju mobilne jedinice reciklažnog dvorišta

Jedinica mobilnog reciklažnog dvorišta za potrebe stanovnika Općine biti će dostupna jedan dan mjesečno i to:

  • Tovarnik – svaki prvi utorak u mjesecu u vremenu od 7:00 do 14:00 sati
  • Ilača – svaka prva srijeda u mjesecu od 7:00 do 14:00 sati

ZIMSKA SLUŽBA

Operativni prog. održ. ner. cesta, Tovarnik, 2018-2019

Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju u sezoni 2016-2017.

OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti

Program mjera – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Program mjera zaštite od zaraznih bolesti-dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Tovarnik za 2018.g.

Naredba o obveznoj trajnoj sterilizaciji pasa i mačaka na području Općine Tovarnik

Procjena utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Tovarnik za razdoblje 2016. – 2020

POGREBNE USLUGE

Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti – ukop pokojnika

Cjenik pogrebnih usluga

Zahtjev-narudžbenica-pokop u zemlji 

Zahtjev-narudžbenica-pokop u zemlji, grob s krovnom pločom

Zahtjev-narudžbenica-pokop u zemlji, grob s betonskim okvirom

Zahtjev-narudžbenica-pokop u zemlji s dodatkom za iskop

Zahtjev-narudžbenica-pokop u grobnici

POVEZANE OBJAVE

Skip to content