Javni red i sigurnost

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Dokumenti Općine Tovarnik koji uređuju područje protupožarne zaštite.

Obavijest o izboru koncesionara za obavljanje dimnjačarskih poslova

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o obavljanju dimnjacarskih poslova

Odluka o obavljanju dimnajcarskih poslova

Cijenik usluga dimnjačarskih poslova na području Općine Tovarnik

Odluka o visini naknde za dobrovoljne vatrogasce

Plan motrenja 2019., Tovarnik

Odluka_o_mjerama zaštite od požara_u_2019

Odluka o uvj. i načinu spalj., 2019.

Naredba o organizaciji dežurstva 2019.

CIVILNA ZAŠTITA

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Tovarnik za 2018. g.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2018 – 2021

Plan vježbi civilne zaštite Općine Tovarnik za 2017. g.

Plan vjezbi CZ za 2019.

Plan razvoja sustava CZ za 2019.

POVEZANE OBJAVE