Općina

Općina

Priopćenje za medije projekt “centrikomNET”

Vodeći partner Općina Stari Jankovci sa partnerima Općinom Tovarnik, Razvojnom agencijom Žepče, Unijom poslodavaca Crne Gore i Centrom kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj održao je 22. travnja 2021. godine online kick-off konferenciju projekta „Enhancement of competitiveness of transnational business competence centers and networks – centrikomNET“ u prijevodu „Povećanje konkurentnosti  transnacionalnih centara poslovnih kompetencija i …

Priopćenje za medije projekt “centrikomNET” Read More »

Oglas za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

1 izvršitelj na određeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (zbog korištenja prava na rodiljni/roditeljski dopust). Na oglas mogu se ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljene su neutralno i odnose se na osobe obaju spolova. …

Oglas za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Read More »

Objava Zapisnika Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

Sa sjednice Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tovarnik održane 15.03.2020. u Hrvatskom domu u Ilači s početkom u 13,00 sati. Nazočni članovi povjerenstva: Franjo Ćuk, Davorin Kosanović, Ivana Katalenić, Katica Matić i Matej Stipanović. Ostali nazočni: predstavnici Općine Tovarnik i ostali zainteresirani za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu …

Objava Zapisnika Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Read More »

Oglas za prijam u radni odnos na odrđeeno vrijeme za Projekt “centricomNET”

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME ZA  Projekt „centricomNET“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Tovarnik, na radno mjesto: 1. Viši referent – koordinator projekta „centricomNET“ – 1 izvršitelj/ica Viši referent – koordinator projekta mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj …

Oglas za prijam u radni odnos na odrđeeno vrijeme za Projekt “centricomNET” Read More »

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – komunalni djelatnik

Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnica  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik  objavljuje OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME zbog povećanog obima poslova na održavanju javnih površina U  Jedinstveni upravni odjel,  na radno mjesto …

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – komunalni djelatnik Read More »

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na temelju odredbe članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08,61/11, 04/18, 112/19 ), a u vezi Oglasa za prijem na radno mjesto na određeno vrijeme za radno mjesto viši referent/ica – voditelj/ica projeketa „#suDjeluj“ objavljenog na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Vukovar, dana …

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI Read More »

OPIS POSLOVA I PODATCI O PLAĆI ZA RADNO MJESTO VIŠI REFERENT-VODITELJ PROJEKTA “SUDJELUJ”

Na temelju odredbe članka 19. u vezi s odredbom članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/11 ), a u svezi oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto viši referent-voditelj projekta “#suDjeluj”objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, …

OPIS POSLOVA I PODATCI O PLAĆI ZA RADNO MJESTO VIŠI REFERENT-VODITELJ PROJEKTA “SUDJELUJ” Read More »

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za Projekt “suDjeluj”

Na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik objavljuje OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME ZA Projekt „suDjeluj“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Tovarnik, na radno mjesto: Viši referent – …

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za Projekt “suDjeluj” Read More »

Javni natječaj za zakup polj. zemljišta u vlasništvu države

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tovarnik, KLASA: 021-05/20-03/1, URBROJ: 2188/12-04-20-1 od 24.01.2020. godine, Općinsko vijeće Općine Tovarnik dana 3.2.2020. godine objavljuje JAVNI NATJEČAJ  za zakup poljoprivrednog …

Javni natječaj za zakup polj. zemljišta u vlasništvu države Read More »

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana u 2020. godini

(1) Načelnica Općine Tovarnik poziva udruge građana da se prijave na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana iz Proračuna Općine Tovarnik u 2020. godini (dalje u tekstu: Natječaj). (2) Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja: Prioriteno područje 1-projekti i programi udruga za rad u kulturi Prioriteno područje …

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana u 2020. godini Read More »

Skip to content